Explosievenopsporing

Logo_punte_explosieven

 

 

 

Home Diensten Links

0dd2f209-aba0-4a37-a836-47dbcc1d9c5ePunte advies explosievenopsporing is begonnen in 2006.
In de Nederlandse bodem bevinden zich nog restanten van explosieven uit de tweede wereldoorlog. Deze restanten vormen een risico als er werkzaamheden in de grond plaats vinden. De restanten kunnen alsnog exploderen waarbij niet alleen personen in de nabijheid van het explosief gevaar lopen maar er ook een groot risico is dat gebouwen in de omgeving beschadigd raken.

848a1f94-24c9-4699-8be1-46ed89828b78Punte advies kan u adviseren over de stappen die genomen kunnen/moeten worden om een veilige werkomgeving te creëren. Omdat Punte advies zelf geen onderzoeken uitvoert en geen binding heeft met de opsporingsbedrijven, kunnen wij onafhankelijk adviseren. Ons uitgangspunt bij de advisering is dat er weliswaar een veilige werkomgeving moet worden bereikt maar dit wel tegen zo gering mogelijke kosten.