Onze diensten – Explosievenopsporing

Home  Links

0e648a83-1b1f-4f3b-9c00-bf01e5e2d4f2Punte advies explosievenopsporing kan u adviseren over de nodige stappen om een veilige werkomgeving te creëren met als uitganspunt dat de opsporingskosten zo gering mogelijk zijn.

Daarnaast kan Punte advies diverse plannen beoordelen op volledigheid en correctheid.

Punte advies explosievenopsporing kan de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

  • Adviseren over de aanpak voor explosievenopsporing
  • Beoordelen risico aanwezigheid explosieven
  • Uitvragen vooronderzoek OCE (Opsporen Conventionele Explosieven)
  • Beoordelen vooronderzoek OCE
  • Uitvragen detectieonderzoek
  • Uitvragen benaderingsonderzoek CE
  • Beoordelen projectplan
  • Beoordelen plan van aanpak explosievenopsporing