Onze Diensten

Home        Projecten        Links        Contact

 

Wij maken een ontwerp op basis van uw wensen en onze kennis.

berekeningenNa een oriënterend  gesprek waarbij wij uw wensen inventariseren kunnen wij aan de slag. De eerste ideeën worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het is een goed praatstuk waarbij u uw wensen voor het eerst vertaald ziet in een tekening. Uiteraard betrekken we daarbij de eisen uit het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de eisen uit de welstandsnota.

Nadat wij er met u uit zijn over hoe het gebouw of de verbouwing er uit komt te zien, hoe groot dat het gebouw wordt en wat voor soort materialen we gaan gebruiken, beginnen wij aan het definitieve ontwerp. Met 3D projecties en modelanimaties kunnen wij maximaal inzicht geven in het ontwerpplan.

Als de gemeente heeft aangegeven dat het plan past binnen het bestemmingsplan en de welstandscommissie ook zijn akkoord heeft gegeven kunnen we het plan verder uitwerken en een aannemer uitzoeken. Kleinere verbouwingen zijn vaak vergunningvrij.  Wij adviseren uw wensen toch te vertalen in een tekening om te voorkomen dat de verbouwing anders wordt uitgevoerd als u voor ogen heeft.

Mocht u overwegen te gaan (ver)bouwen of al wat meer concrete bouwplannen hebben, dan willen we daar graag in adviseren en meedenken.

Tijdens een oriënterend gesprek kunnen we u adviseren over het traject van initiatief tot realisatie en onze mogelijke rol daarin verduidelijken.

 • Overzicht ontwerpfasen

  • Schetsontwerp
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Bestektekening
  • Uitvoeringstekening

 • Bouwfysische Berekeningen

  • Daglichtberekening
  • Ventilatieberekening
  • EPC-berekening
  • Oppervlakteberekening
  • RC-berekening

 • Overige werkzaamheden

  • Milieu en gebruiksvergunning
  • Inmeten en digitaliseren bestaande toestand
  • Bouwbegeleiding
  • Bouwmanagement
  • Sloopvergunningstekening
  • Brochure/ Verkooptekening
  • 3D tekeningen
  • Advisering duurzaambouw